Novinka: Vitajte na web stránke SAGCH!
(Kategória: Misc)
Zaslal admin
Piatok 03 október 2014 - 14:38:00


SAGCH - Slovenská asociácia geochemikov

Slovenská asociácia geochemikov
je dobrovoľná, nezávislá, stavovská, odborná, vzdelávacia, nepolitická, nevládna a nezárobková organizácia, ktorá združuje vedeckých a odborných pracovníkov z oblasti geochémie a iných príbuzných disciplín a zastupuje všetky ich profesijné záujmy. Sídlom SAGCH je Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geochémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. Spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s podobnými profesijnými združeniami v Slovenskej republike a v zahraničí.

Táto novinka je od SAGCH - Slovenská asociácia geochemikov
( http://sagch.eu/news.php?extend.2 )